Ellálás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ez azt jelenti, hogy ha nem tetszik a termék, kicsi vagy nagy lett, rossz a színe vagy csak meggondolta magát indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, visszakérheti a termék árát. Az ön feladata ilyen esetben, hogy a termék újraértékesítésre alkalmas állapotban kerüljön vissza hozzánk.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat a 06 70 411 66 99-es telefonszámon vagy info@jatekflotta.hu email címünkön.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a termék átvételét követően kíván elállni a vásárlástól, azt a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet értelmében, indoklás nélkül megteheti az áru átvételét követő 14 napon belül. Illetve élhet az elállás jogával a megrendelés és a megrendelés teljesítése közti időszakban is.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés időpontjára, esetleges azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül teheti meg.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát, e-mail-ben történő elállásnál az e-mail érkezésének időpontját vesszük figyelme a 14 nap beszámításakor. A levelet ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A visszaküldés menetéről, módjáról, helyéről részletesen emailben tájékoztatjuk az elállás jogának bejelentése után.

A visszaküldéssel felmerülő postai és egyéb költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

Az elállás jogán visszaküldött terméket igyekezzen sértetlen állapotban, a mellékelt tartozékok és az eredeti csomagolás hiánytalan megléte mellett visszaküldeni. A terméket a vásárló köteles továbbértékesítés céljára alkalmas állapotban visszajuttatni. Sérült, hiányosan, csomagolás vagy tartozékok nélkül visszaküldött vagy már használt terméket nem áll módunkban visszavenni értékcsökkenés megállapítása nélkül! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat a vásárló köteles megtéríteni!  De a vásárló nem felel az áru jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges kezelésből adódó értékcsökkenésért. De a további értékcsökkenésért, mely például a termék jellegéből adódóan a használatból ered (pl járműveknél a kerekek kopása) felelősséggel tartozik. Az eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt.

A vitás esetek elkerülése érdekében, a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról videó felvétel készül!

A csomag átvételét követő 14 napon belül közölt elállás esetén az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül a termék vételára visszafizetésre, ill. visszautalásra kerül.

A visszaküldés során felmerülő költségek (pl. szállítási költség) a vevőt terhelik.

Az elállás jogáról bővebben ITT olvashat.


Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: Giocattolo 2002 KFT

E-mail: info@jatekflotta.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………