Termékek Menü
Hívja most! 06 70 411 6699

2021 BLACK FRIDAY -50%

BLACK FRIDAY (klikk) nálunk is! Most féláron lehet a tied bármelyik elektromos gyermek járművünk! Mi kell hozzá?

1.       most vásárolj!

2.       jelentkezz a játékra!

3.       nyerd vissza az árának a felét!

Részletek:

A novemberben nálunk vásárolt elektromos gyermek jármű árának a felét visszanyerheted. A játék kezdete: november 20.

Mit kell tenned? Vásárlás után írd meg Facebookon (klikk) hozzászólásban a nyereményjátékra felhívó poszt alatt a számla sorszámát és a vásárolt jármű típusát (pl Greenfield traktor vagy Mercedes GLC 63S kisautó) itt:  https://www.facebook.com/jatekflotta

Mi vár rád? A hozzászólók között kisorsoljuk a nyertest és a jármű árának felét visszautaljuk a számlájára.

Ne felejtsd el kedvelni és megosztani Facebook (klikk) oldalunkat! A Facebook oldalunk kedvelői és a nyereményjátékra felhívó poszt megosztói között vigaszdíjt sorsolunk, mely egy 1 éven keresztül felhasználható tízezer Forintos árkedvezményre jogosító kupon.

JÁTÉKSZABÁLYOK

A nyertest sorsoljuk. A játékban való részvétel feltételei:

az elektromos gyermekjármű mellé kapott számla bemutatása

jelentkezés a játékot meghirdető posztban hozzászólás írásával

A sorsolás időpontja és a nyertes kihirdetése 2021. december 20-a hétfő. A nyertes nevét a facebookon tesszük közzé. Aki részt vesz a játékban az vállalja, hogy a facebook profilját bárki láthatja. A játékban a játék szervezéséhez bármilyen formában kapcsolódó személyek nem vehetnek részt. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá. A www.jatekflotta.hu webáruház saját játéka.

 

A nyereményjáték részletes szabálya itt olvasható:

1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a GIOCATTOLO 2002 KFT (székhely: 1185 Budapest, Vízöntő u. 10. továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott

Jatekflotta.hu Facebook oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes

személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a

továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Giocattolo 2002 KFT  munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát

végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1.

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen

megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és

azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2021. 11. 20. napján 18:45-kor kezdődik és 2021. 12. 19. napján 23:59:59-ig tart.

A Játék menete: a nyeremény sorsolás azok között történik meg, akik a sorsolás időpontjáig, vagyis 2019. 12.20-ig a Facebook oldalukon a Játékra felhívó posztnál hozzászólásban beírják a meghatározott időpontban vásárolt termék mellé kapott számla sorszámát és a vásárolt termék típusát.

Nyeremény sorsolás: A gépi sorsolás útján történik, ahol kettő tartaléknyertest is kisorsolunk.

A sorsolás és a nyertes kihirdetésének időpontja: 2019. 12. 20.

Kapcsolatfelvétel: A Nyertessel a nyereménysorsolást követően 24 órán belül Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét az Játékflotta.hu Facebook oldalon közzétesszük.

4. Nyeremény, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kiosztásra a Játékosok

között:

1 db 50%-os pénzvisszatérítés a vásárolt termék árából

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a

kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen

módon befolyásolni próbálja;

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A Nyertessel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és

egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel 2 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez kötelezhető a Nyertes a vásárlás mellé kapott eredti számla és a személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyertes részére az elektromos gyermek jármű kifizetett vételárának felét átutaljuk az általa megadott számlaszámra vagy kérheti a nyereményt a felhasználó által megadott magyarországi címre kézbesítését is térítés ellenében.

A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Giocattolo 2002 KFT-t

semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. Giocattolo 2002 KFT felelőssége

A Giocattolo 2002 KFT kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy

hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy

törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételi szándékból, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható

elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az

értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által

elszenvedett károkért.

8. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték

szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal,

hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel

megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi

résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Giocattolo 2002 KFT fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Az Giocattolo 2002 KFT fenntartja, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

A játék megfelel a nyereményjátékok szervezéséről szóló törvénynek, a nyereményjátékok adózásáról szóló törvénynek, a nyeremény egy kisértékű tárgyi eszköznek, promóciós szolgáltatásnak minősül, így a nyertesnek nem kell feltüntetnie az SZJA bevallása során.

Giocattolo 2002 KFT

Budapest, 2021. november 19.